Email:
info@inest.hu | Telefon: +36 (80) 911 000

Szelektív papírgyűjtés, iratmegsemmisítés MSZ EN 643 szerint

Szelektív papírgyűjtés és iratmegsemmisítés szolgáltatásunk irányelve az MSZ EN 643

Papír és karton

A begyűjtött papír és karton kategóriáinak európai jegyzéke a papírgyűjtési ágazatban érdekelt szakértők, szervezetek, egyének számára ajánlható,

hogy segítse a papír- és kartongyártó iparban az anyagában hasznosításra kerülő nyersanyag vásárlását és eladását. E jegyzék támogatást nyújt azoknak, akik feladata, hogy ezeket a nyersanyagokat a hulladéktól eltérő módon sorolják be, a hulladékszállítás szabályozására vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak megfelelően. Jelölni kell azokat a szelektív hulladékbegyűjtő rendszerekből származó begyűjtött papírokat és kartonokat, melyek csak értékes, anyagában hasznosítható anyagokat tartalmaznak. Ezek jelöletlen összekeverése az egyéb begyűjtött papírokkal és kartonokkal nincs megengedve.

Alkalmazási terület

Előírja a gyűjtött papír és karton kategóriáit, megadja a minőségi kategóriák általános leírását, meghatározza mit illetve mit nem tartalmaznak. Nem célja a különböző gyűjtött papír és karton meghatározása, de az általánosan forgalomban lévők minőségét meghatározza. A minőségi kategóriák leírása rövid, tömör. Konkrét üzletkötések esetén szükség lehet a vevő szállító közötti külön előírásokra. Az egyedi követelményeket és szabályokat tartalmazó előírások létrejöttét az európai szabvány nem akadályozza. A jegyzék olyan szelektív papírgyűjtésre, iratmegsemmisítésre begyűjtött papírra vonatkozó minőségi kategóriát is tartalmaz, 5. különleges papír, melybe tartozók különleges eljárásokkal hasznosíthatók, vagy anyagában hasznosítása korlátozott. Jegyzékbe felvételük indokolt, mert ezeknek jelentős forgalmuk van. A szemétválogató telepekről származó begyűjtött papír alkalmatlan a papíripari felhasználásra.

Szakkifejezések, fogalom meghatározások

Használhatatlan anyag

Papír, karton gyártása során nem felhasználható anyag. Lehet papíridegen összetevő, olyan papír, karton, ami káros a papírgyártás során. A begyűjtött papírt, kartont, nem hasznosítható anyagoktól mentesen célszerű szállítani. Kivétel, ha megrendelő, szállító, külön megegyezik, hogy a különleges papír kategóriában milyen arányban fordulhatnak elő.

Papíridegen összetevők

Gyűjtött papírban, kartonban minden olyan anyag, ami a feldolgozás során a gépeken károsodást és gyártási zavarokat okozhat, késztermék értékcsökkenését eredményezi:

- fém
- műanyag
- üveg
- textíliák
- fa
- homok és építőanyagok
- szintetikus anyagok
- szintetikus papírok
- Gyártásra káros papír, karton

Papír- és kartonféleségek, melyeket úgy gyűjtöttek be, úgy kezeltek, hogy általánosan alkalmazott berendezéseken nem használhatók papír- és kartongyártási nyersanyagként, ténylegesen károsak, vagy jelenléte az egész papírszállítmányt használhatatlanná teszi. Az ilyen papírféleségekre a felhasználhatatlan százalékos arányát a gyártónak kell meghatároznia.

Minőségi kategóriák

Begyűjtött papírok, kartonok kategóriákba sorolhatók:

1. csoport: általános kategória
2. csoport: közepes kategória
3. csoport: kiváló kategória
4. csoport: kraftkategória (erős csomagolópapírok és a nátronpapír)
5. csoport: különleges kategória

A begyűjtött papír és karton nedvességtartalma

Begyűjtött papírt, kartont legfeljebb a természetesen előforduló nedvességtartalommal szállítják. Ha a légszáraz tömegre vonatkoztatott nedvességtartalom nagyobb, mint 10%, akkor a meghaladó rész vevő-szállító megállapodása szerinti vizsgálati, mintavételi módszer alapján levonható.

A begyűjtött papírféleségeket számozzák, kódrendszer szerint.

Papírféleség EN 643 - 2 - 03 - 01
Leírás | szabvány azonosító jele | 2. csoport | 03. féleség | 01. alcsoport
Ha nincs alcsoport, 00-át kell hozzátenni.

A nyersanyagok minőség szerinti besorolása

1. csoport: általános minőség

Nem válogatott, használhatatlan anyagoktól mentes vegyes papír, karton. Papír és karton keveréke, a rövidrost-tartalom korlátozása nélkül.
Válogatott vegyes papír, karton. Papír, karton keveréke, legfeljebb 40% újságot és folyóiratot tartalmaz.
Szürke karton. Hullámhulladéktól mentes, nyomtatott, nyomtatás nélküli, fehér fedőrétegű, fedőréteg nélküli szürke karton, vegyes karton.
Áruházi hullámpapír, hullámkarton. Használt papír-, kartoncsomagolás, legalább 70% hullámkartont tartalmaz, a fennmaradó rész pedig tömör lemez vagy csomagolópapír.
Különböző minőségű hullámkarton dobozok és lemezek.
Eladatlan, ragasztott vagy ragasztás nélküli folyóiratok.
Eladatlan, ragasztás nélküli folyóiratok.
Új és használt, ragasztott, ragasztás nélküli telefonkönyvek, színezett oldalak számának korlátozása nélkül. Vágási szélhulladék megengedve.
Vegyes újság és folyóirat 1. Ragasztott, ragasztás nélküli újságok, folyóiratok keveréke, legalább 50% újság-tartalommal.
Vegyes újság és folyóirat 2. Ragasztott, ragasztás nélküli újságok, folyóiratok keveréke, legalább 60% újság-tartalommal.
Vegyes folyóirat és újság. Ragasztott, ragasztás nélküli újságok, folyóiratok keveréke, legalább 60% folyóirat-tartalommal.
Válogatott nyomdai papír festékmentesítésre. Háztartásokból begyűjtött válogatott nyomdai papír, újságok, folyóiratok, mindegyik legalább 40%-ban. Festékmentesítésre alkalmatlan papírok, kartonok részarányát legfeljebb 1,5%-ra idővel le kell csökkenteni. Tényleges arányban vevő-szállító állapodik meg.

2. csoport: közepes kategória

Újságok, legfeljebb 5% anyagában színezett újság-, szórólaptartalommal.
Eladatlan, anyagában színezett, mellékletektől, szórólapoktól mentes napilapok.
Eladatlan újságok, flexonyomtatásúak nincsenek megengedve. Anyagában színezett, mellékletektől és szórólapoktól mentes napilapok, kötözőzsinór megengedve.
Enyhén nyomtatott, fehér vágási szélhulladék, főként fatartalmú papír, ragasztás nélkül.
Enyhén nyomtatott, ragasztás nélküli, fehér vágási szélhulladék, főként fatartalmú papír, ragasztás nélkül.
Erősen nyomtatott, fehér vágási szélhulladék, főként fatartalmú papír.
Erősen nyomtatott, ragasztás nélküli, fehér vágási szélhulladék. Erősen nyomtatott, fehér vágási szélhulladék, főként fatartalmú papír, ragasztás nélkül.
Válogatott irodai papír.
Színes iratok. Levelezésből származó vegyes, anyagában színezett, nyomtatott vagy nyomtatás nélküli író-nyomó papírok, karbonpapírtól és kemény borítótól mentes.
Fehér, famentes könyvek, kemény borító nélküli, főként famentes, fehér papírból készült, csak fekete színnel nyomtatott könyvek, beleértve a hibás nyomtatású könyveket is. Legfeljebb 10% mázolt papírt tartalmaz.
Színes, famentes folyóiratok, fehér vagy anyagában színezett, mázolt, mázolatlan folyóiratok, nem tartalmaznak kemény borítót ragasztott gerincéit, nem diszpergálható nyomdafestéket és ragasztóanyagot, plakátpapírt, címkéket vagy címkeszélt. Tartalmazhatnak erősen nyomtatott szórólapokat és anyagában színezett vágási szélhulladékot. Legfeljebb 10% fatartalmú papírt tartalmaznak.
Karbonmentes másolópapír. Karbonmentes másolópapír.
Fehérített, famentes, PE-bevonatú karton, kartongyártóktól, feldolgozóktól származó fehérített, famentes, PE-bevonatú karton.
Egyéb, PE-bevonatú karton. Tartalmazhat gyártóktól és feldolgozóktól származó fehérítetlen papírt és kartont.
Fatartalmú, számítógép-kiírópapír. Leporelló, színek szerint válogatva, tartalmazhat újrabegyűjtött rostokat.

3. csoport: kiváló kategória

Vegyes, enyhén színezett, famentes, nyomdai vágási szélhulladék, író-nyomó papírok vegyes vágási szélhulladéka, legalább 50% famentes papírtartalommal.
Vegyes, enyhén színezett, famentes, nyomdai vágási szélhulladék, író-nyomó papírok vegyes vágási szélhulladéka esedéke, legalább 90% famentes papírtartalommal.
Famentes, könyvkötészeti hulladék. Anyagában színezett papírtól mentes, fehér, famentes, enyhén nyomtatott, ragasztott vágási szélhulladék, legfeljebb 10% fatartalmú papírt tartalmazhat.
Fehér, famentes, enyhén nyomtatott vágási szélhulladék. Nedvesszilárd és anyagában színezett papírtól mentes, fehér, famentes, enyhén nyomtatott vágási szélhulladék, ragasztó nélkül.
Fehér, famentes iratok. Irodai irattárazásból származó, válogatott, fehér, famentes, számlatömböktől, karbonpapírtól és vízben oldhatatlan ragasztóanyagoktól mentes írópapírok.
Fehér, üzleti űrlapok. Fehér, famentes, nyomtatott, üzleti űrlapok.
Fehér, famentes számítógép-kiírópapír. Karbonmentes papírtól és ragasztótól mentes.
Nyomtatott, fehérített szulfátkarton. Erősen nyomtatott, ragasztó, műanyag vagy paraffin bevonat nélküli, fehérített szulfátkarton ívek.
Enyhén nyomtatott, fehérített szulfátkarton. Ragasztó, műanyag vagy paraffin bevonat nélküli, fehérített szulfátkarton ívek.
Több színnel nyomtatott papír. Nedvesszilárd, anyagában színezett papírtól mentes, famentes, mázolt, enyhén nyomtatott papír.
Fehér, erősen nyomtatott, többrétegű karton. Többrétegű karton vágási szél hulladéka, amely famentes fatartalmú facsiszolat, termo-mechanikai facsiszolat rostrétegeket tartalmaz, de nincsenek benne szürke rétegek.
Enyhén nyomtatott, többrétegű karton, fehér vágási szélhulladéka, famentes fatartalmú, facsiszolat, termo-mechanikai facsiszolat rostrétegeket tartalmaz, de nincsenek benne szürke rétegek.
Fehér, nyomtatás nélküli, többrétegű karton, többrétegű karton vágási hulladéka, famentes, fatartalmú, facsiszolat, termo-mechanikai facsiszolat rostrétegeket tartalmaz, de nincsenek benne szürke rétegek.
Fehér újság. Magazinpapírtól mentes, fehér, nyomtatás nélküli újságpapír vágási szélhulladéka és ivei.
Fehér, fatartalmú, mázolt vagy mázolatlan papír. Nyomtatás nélküli, mázolt és mázolatlan, fatartalmú papír vágási szélhulladéka és ívei.
Fehér, fatartalmú, mázolt papírt tartalmazó papír. Nyomtatás nélküli, mázolt papír vágási szélhulladéka és ívei.
Fehér, famentes, ragasztó nélküli mázolt papír. Nyomtatás nélküli, vágási szélhulladéka és ívei, ragasztó nélkül.
Fehér vágási szélhulladék. Nyomtatás nélküli, újság- és magazinpapírtól mentes papír vágási szélhulladéka és ívei, legalább 60% famentes papírtartalommal; legfeljebb 10% mázolt papír tartalmazhat. Ragasztó nélkül.
Fehér, famentes vágási szélhulladék, nyomtatás nélküli, vágási szélhulladéka és ívei, legfeljebb 5% mázoltpapír-tartalommal. Ragasztó nélkül.
Fehér, famentes, mázolás nélküli vágási szélhulladék. Mázolt papírtól mentes, fehér, nyomtatás nélküli, famentes papír vágási szélhulladéka és ívei. Ragasztó nélkül.
Nyomtatás nélküli, fehérített szulfátkarton, nyomtatás nélküli ívei, ragasztó, műanyag vagy viasz tartalmú anyagok nélkül.

4. csoport: kraftkategória

Hullámkarton vágási szélhulladéka. Kraftliner, testliner fedőrétegű hullámkartonok vágási szélhulladéka.
Kizárólag kraftliner fedőrétegű, nem használt hullámkarton dobozok, lemezek, vágási szélhulladékok, hullámosított rétege kémiai, termokémiai rostanyagból készült.
Kraftliner, testliner’ fedőrétegű nem használt hullámkarton dobozok, lemezek, vágási szélhulladékok.
Használt hullámkraft 1. Kizárólag kraftliner fedőrétegű dobozok, hullámosított rétege kémiai vagy termokémiai rostanyagból készült.
Használt hullámkraft 2. kraftliner, testliner fedőrétegű hullámdobozok, legalább az egyik fedőrétege kraftliner.
Használt kraftpapír zsákok. Tiszta, használt kraftpapír zsákok. Nedvesszilárd és nem nedvesszilárd.
Használt kraftpapír zsákok műanyag bevonatú papírral. Nedvesszilárd és nem nedvesszilárd. Műanyag bevonatú papírokat tartalmazhat.
Nem használt kraftpapír zsákok, nedvesszilárd és nem nedvesszilárd.
Nem használt kraftpapír zsákok, műanyag bevonatú papírral. Nedvesszilárd és nem nedvesszilárd, műanyag bevonatú papírokat tartalmazhat.
Használt kraft Természetes színű vagy fehér árnyalatú, használt kraftpapír és -karton.
Új kraft Természetes árnyalatú vágási szélhulladékok és egyéb, kraftpapír és -karton.
Új, kraftalapú hordozócsomagolások Új, kraftalapú hordozócsomagolások, nedvesszilárd papírt is tartalmazhatnak.

5. csoport: különleges kategória

Vegyes, begyűjtött papír és karton. Szelektív gyűjtésből származó, válogatás nélküli papír és karton.
Vegyes csomagolóanyag. Különböző minőségű, használt papír, karton csomagolóanyagok keveréke, újságoktól, folyóiratoktól mentes.
Folyadékcsomagoló karton. Használt folyadékcsomagoló karton, beleértve a használt PE-bevonatú folyadékcsomagoló kartont alumíniummal vagy a nélkül, legalább 50 tömegszázalék rost tartalommal, a többi alumínium vagy bevonat.
Kraft alapú csomagolás. Műanyag bevonatú, laminált vagy szórt, használt kraft. Nem tartalmazhat bitumen- vagy paraffin bevonatot.
Nedves címkék. Használt, nedvesszilárd papírból készült nedvescímkék, legfeljebb 1% üvegtartalommal és legfeljebb 50% nedvességtartalommal, egyéb használhatatlan anyag nélkül.
Nyomtatás nélküli, fehér, nedvesszilárd, famentes papírok.
Nyomtatott, fehér, nedvesszilárd, famentes papírok.

Forrás: (fentiek kivonatok az MSZ EN 643 szabványból)

Európai szabvány EN 643. 2001. december EN 643:1994 helyett. Ezt az európai szabványt a CEN 2001. november 3-án hagyta jóvá. Magyar szabvány MSZ EN 643. Papír és karton. A begyűjtött papír és karton szokásos minőségi kategóriáinak európai jegyzéke, MSZ EN 643:1995 helyett. Ez a nemzeti szabvány teljesen megegyezik az EN 643:2001 európai szabvánnyal. Az EN 643:1994-hez képest a következő változtatásokat tartalmazza:

címváltozás
alapanyag-féleségek osztályozása összhangban van a piaci igényekkel
jelölés kiegészítésre került
európai piac helyzetét figyelembe véve a csoportokat újraszámozták
kialakították és bevezették az 5. különleges kategória csoportot
szerkesztői aktualizálások

Inest, hogy a papír újrapapír legyen!

Térkép

Inest Nonprofit Kft.

  • Cég címe: 1026 Budapest, Pasaréti u. 83.
  • Adószám : 21014668-2-41
  • Email : info@inest.hu
  • Telefon : +36 (80) 911 000
  • Telephely címe: 
    1108 Budapest, Kozma utca 2.
  • Telephely nyitva tartása: 
    munkanapokon 6.30-tól 14.30-ig
1108 Budapest, Kozma utca 2.sz.
Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.
ok