Email:
info@inest.hu | Telefon: +36 (80) 911 000

Újrapapír

Az Inest

Super User 2016. március 24

Papírgyűjtés, iratmegsemmisítés, újrapapír

paper is made from treesAz Inest Nonprofit Kft. sikeres szereplője az újrapapír piacnak. Fő tevékenységként biztonságos iratrmegsemmisítéssel foglalkozunk, tehát tevékenységünk gerince a szelektív papírgyűjtésiratmegsemmisítésirattári selejtezésbiztonságos iratkezelés, papírhulladék gyűjtő doboz gyártása, a gyűjtött hulladékpapír átvétele és elszállítása. Tekintettel azonban arra, hogy ügyfélorientálit kisvállalkozásként működünk, ügyfeleink igénynit és szükségleteit folyamatosan figyeltük és figyeljük, néhány évvel ezelőtt anyavállalatunkkal a Nova-Papír Zrt.- vel felépítettük és gyakorlati működésünk részévé tettük az úgynevezett körforgásos papírgazdálkodási modellünket. 

Szolgáltatásaink célcsoportjai az intézmények, cégek, hivatalok, hatóságok, kis-és nagyvállalkozások és személyes egyeztetés útján papírhulladék mennyiségétől függően bárki, akár magánszemélyek is. 

Az Inest újrapapír történeteeredményei, jól mutatják az innováció és általában a technológia fejlesztés és folyamat menedzsment fontosságát a környezetvédelemben. 

Kiemelten fontos számunkra, hogy üzletfilozófiánk és működésünk középpontjában a partnereink magas színvonalon történő kiszolgálása áll.

Cégtörténet

Super User 2016. március 24

Szelektív papírgyűjtés, hulladékgyűjtés, iratmegsemmisítés akár díjmentesen

cegtortenetÚjrapapír szolgáltatásainkat olyan cégek és intézmények számára ajánljuk, akiknek fontos a környezetvédelem és szeretnék ezen törekvésüket az irodai környezetben is megvalósítani. Célunk, hogy az - akár díjmentes - irodai szelektív papírgyűjtő programunkon keresztül cége, intézménye csökkenthesse a hulladék kezelés költségeit és az alapanyagként is hasznosítható papírhulladék a szelektív hulladékgyűjtés révén ne a kommunális hulladékkal kerüljön begyűjtésre. Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között üdvözölhetjük és együttműködésünkkel a papírhulladék újrahasznosítása révén együtt óvjuk környezetünket. Szelektív papírhulladék gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségünk bármelyikén. Ügyfeleink irodai papírfelhasználási igényeit és szükségleteit figyelve, igényeikhez igazodva, anyavállalatunkkal, a Nova-Papír Zrt.-vel együtt hazánkban elsőként indítottuk el körforgásos papírgazdálkodási szolgáltatásunkat. Ez a körforgásos papírgazdálkodási modell alkalmas arra, hogy irodai papír ellátási és iratmegsemmisítési igényét, továbbá higiéniai papír termékek terén keletkező szükségletét költséghatékonyan és környezet tudatosan egy beszerzési eljárással oldja meg. A körforgásos papírgazdálkodási modellről további felvilágosítást az info@inest. hu és az info@novapapir.hu címekre írva kérhet és kaphat.

Történetünk röviden

Inest Nonprofit Kft. – együtt a papírhulladék újrahasznosításáért

2008 Megalakul a ’papírból papírt’

Az Inest Nonprofit Kft. 2008-ban kezdte meg irodai szelektív papírgyűjtés szolgáltatását a papírhulladék újrahasznosításáért. Cégünk a ’papírból papírt’ alapelv szerint dolgozik azon, hogy az irodai papírhulladék újrapapírként folytassa életútját. A cég magyar magánszemélyek alapításával jött létre szorosan együttműködve zöld szervezetekkel és papírhulladékot újrahasznosító vállalkozásokkal.

2009 Partnereinkkel közös programfejlesztés a papírhulladék újrahasznosításért

Szelektív hulladékgyűjtő programunkat a cégek, intézmények által kívánt színvonalnak megfelelően fejlesztjük, kihelyezésre kerülnek a szelektív hulladékgyűjtőink prototípusai. Partnereinkkel együttműködve több százezer kg papírhulladék újrahasznosításáról gondoskodunk.  Bevezetjük az irattári selejtezés, biztonságos iratmegsemmisítés szolgáltatásunkat, mellyel év végére közel száz partnert számlálunk.

2010 Újrapapír termékek kerülnek piacra a begyűjtött papírhulladékból

Zöld szervezetekkel és papíripari cégekkel való együttműködéseinket továbbfejlesztjük, és ezáltal biztosítjuk, hogy az általunk begyűjtött papírhulladék újrahasznosításával 100%-ban magyar és 100%-ban újrapapír alapanyagból háztartás-higiéniai papírtermékek kerülnek gyártásra.  Az általunk szelektíven begyűjtött papírhulladék mennyiségét az elmúlt évhez képest majdnem megduplázzuk, kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőink száma meghaladja az ezret.

2011 Több száz iroda papírhulladékának begyűjtése több ezer fa megmentését jelenti

Az elmúlt évek folyamán több száz irodában helyeztünk el szelektív hulladékgyűjtő dobozokat és bonyolítottuk le a biztonságos iratmegsemmisítést. Folyamatos növekedésünknek köszönhetően 2011-ben éves szinten közel húszezer fát mentettünk meg azzal, hogy megszerveztük az irodákban keletkezett papírhulladék begyűjtését, ingyenes szállítását, illetve a hulladékpapír újrahasznosítását.

Továbbra is célunk marad a papírhulladék-újrahasznosítás, biztonságos iratmegsemmisítés növelése

A papírgyűjtés fókuszában egy olyan hulladékgyűjtési forma kerül megvalósításra, mely során a begyűjtött papírhulladékból újrapapír környezetbarát termékek gyártását szorgalmazzuk.  Törekszünk arra, hogy a szelektív papírgyűjtés által csökkentsük a papírhulladék kommunális hulladékként való kezelését és az irodai papírhulladék, mint nyersanyag minél szélesebb körben kerüljön hasznosításra.  Az Inest Nonprofit Kft. célja olyan további szelektív hulladékgyűjtési programok megvalósítása, amelyen keresztül formálja a vállalatok környezettel szembeni érzékenységét, továbbá utat mutat a fenntartható fejlődés elősegítésében.
Szelektív papírhulladék gyűjtő szolgáltatásunkat szeretnénk a jövőben más hulladékfajták begyűjtésére is kiterjeszteni, ezzel is tovább csökkentve a kommunális hulladék mennyiségét és növelve az papírhulladék újrahasznosítás arányát.

2014

Csatlakoztunk az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődését (www.bcsdh.hu) szervezethez, amelynek kimondottan a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés előmozdítása a célja. 

2018 

Működésünk 10. évében összességében már több, mint 10.000 tonna iratot semmisítettünk meg.

Ebben az évben csatlakoztunk a Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége és a BCSDH kezdeményezésében elindított Körforgásos Gazdálkodási Platformhoz, amely messzemenőkig egybeesik cégcsoportunk körforgásos papírgazdálkodási üzleti modell elképzeléseivel és üzleti gyakorlatával.


Inest, hogy a papír újrapapír legyen!

Üzletpolitika

Super User 2016. március 24

Hitvallásunk - Papírból papírt

uzletpolitikaAz Inest üzletpolitikája kiemelten fontosnak tartja a vállalatok társadalmi szerepvállalását és ezen belül is a környezetvédelmet.
Feladatunknak tekintjük, hogy partnereinket, legyenek cégek vagy intézmények minél hatékonyabban segítsük egy zöld iroda kialakításában.

Célunk, hogy papírból újrapapírt készítsünk

Az irodákban keletkezett papírhulladékot begyűjtsük és újrahasznosítsuk, ezáltal védve környezetünket. Az papírhulladék újrahasznosításnak köszönhetően kevesebb fát kell kivágni a papírtermékek gyártásához és a kommunális hulladékba is kevesebb papírhulladék kerül.

Szelektív hulladékgyűjtő program

Segíteni szeretnénk azon cégeket, intézményeket, akik praktikus és költséghatékony megoldást keresnek a környezetbarát üzemeltetésre. Hiszünk abban, hogy partnereink igényeit maximálisan szem előtt tartva, szelektív hulladékgyűjtésitevékenységünk folyamatos fejlesztésével, a biztonsági előírások maximális betartásával tevékenységünk partnereink érdekeit és környezetünk védelmét szolgálja.

Üzletpolitikánkkal szelektív hulladékgyűjtő partnereink számára garantáljuk a bizalmas iratkezelést, a biztonságos iratmegsemmisítést és a papírhulladék 100%-ban történő újrahasznosítását. Célunk, hogy tevékenységünkkel elnyerjük partnereink, a szakma és a közvélemény elismerését. Ennek érdekében irodai szelektív hulladékgyűjtő programunkat az alábbi prioritások mentén végezzük:

Hulladékgyűjtési szolgáltatásaink minőségét partnereink elvárásai és a környezetvédelmi szempontok, jogszabályok, Európai Uniós követelmények és trendek messzemenő figyelembevételével folyamatosan aktualizáljuk, javítjuk.
Alapvető célunk, hogy partnereink elvárásainak, a szerződés szerint vagy még „azon túl” is megfeleljünk. Szelektív hulladékgyűjtési programunk fejlesztése során építünk partnereink észrevételeire és javaslataira.
Kiemelten fontos számunkra a környezetet kímélő technológiák alkalmazása, a szelektív hulladékgyűjtők gyártásától, a papírhulladék begyűjtési folyamatán keresztül, egészen az újrapapír gyártásáig.

Hisszük, hogy üzletpolitikánk gyakorlati megvalósítása példaértékű és szelektív hulladékgyűjtésünk növekedése által egyre többen egyre többet teszünk környezetünkért.

Inest, hogy a papír újrapapír legyen!

Szervezet

Super User 2016. március 24

Irodai szelektív papírgyűjtés programért felelős munkatársaink:

lakatos sandorLakatos Sándor

ügyvezető
+36 20 5315215
lakatos.sandor@inest.hu

Feladata a belső és külső kommunikáció irányítása, a vállalati kapcsolatok ápolása, érintettekkel való együttműködés biztosítása.
Felelősséggel tartozik a társaság CSR tevékenységének kidolgozásáért, megszervezésért, lebonyolításáért és a partnereink reputációját erősítő közös CSR tudatos akciók kidolgozásáért, megvalósításáért. Kiemelt feladatai közé tartozik a fenntartható fejlődést, környezettudatos gazdálkodást működésük középpontjába állító civil szervezetekkel való szoros együttműködés biztosítása, valamint a papír-ipari hulladék megsemmisítést kormányzati szinten felügyelő közigazgatási szervezetekkel való partneri viszony kialakítása.

 

 

 

Inest, hogy a papír újrapapír legyen!

Térkép

Inest Nonprofit Kft.

  • Cég címe: 1026 Budapest, Pasaréti u. 83.
  • Adószám : 21014668-2-41
  • Email : info@inest.hu
  • Telefon : +36 (80) 911 000
  • Telephely címe: 
    1108 Budapest, Kozma utca 2.
  • Telephely nyitva tartása: 
    munkanapokon 6.30-tól 14.30-ig
1108 Budapest, Kozma utca 2.sz.
Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.
ok